Direct Control of D.A.V College Managing Committee, New Delhi.
 
Class-III Result  

PERIODIC -III EXAMINATION RESULT, 2022

ROLL NO STUDENTS' NAME ADM. NO  HINDI ENGLISH MATHS SCIENCE S.ST CLASS
1 ANSH RAJ 6045 40.0 40.0 40.0 39.0 40.0 3 'A'
2 MOHAMMAD ALI 6923 37.0 40.0 40.0 39.0 40.0 3 'A'
3 KAPIS VISHWAKARMA 6939         40.0 3 'A'
4 ADITI SINGH  6063 36.0 40.0 37.0 40.0 40.0 3 'A'
5 ANSHUMAN KASHYAP 5614 40.0 40.0 37.0 38.0 37.0 3 'A'
6 ISHAN RAJ 5255 40.0 40.0 39.0 39.0 40.0 3 'A'
7 ARIB NESAR  5897 38.0 40.0 40.0 39.0 40.0 3 'A'
8 AYANSH BHUSHAN 7367 30.0 39.0 24.0 37.0 39.0 3 'A'
9 ARNAV KUMAR 5116 36.0 40.0 33.0 40.0 40.0 3 'A'
10 ATIKSH ANUPAM 7151 37.0 39.0 33.0 40.0 40.0 3 'A'
11 AKSHIT VERMA 6749 36.0 36.0 32.0 36.0 36.0 3 'A'
12 SADIQUE EHTESHAM 6650 34.0 40.0 38.0 33.0 34.0 3 'A'
13 INSHA IQBAL 5440 38.0 40.0 34.0 39.0 40.0 3 'A'
14 VISHAL KUMAR 7215 29.0 34.0 29.0 24.0 30.0 3 'A'
15 SREYASREE MEHER 7039 35.0 39.0 31.0 40.0 39.0 3 'A'
16 RAJA BABU 7029 29.0 39.0 24.0 37.0 39.0 3 'A'
17 AAROHI  KUMARI 7246 27.0 38.0 19.0 24.0 35.0 3 'A'
18 SANDHYA SHARMA 5955 32.0 36.0 13.0 31.0 30.0 3 'A'
19 HARSHA NAND TIWARI 7335 19.0 35.0 40.0 30.0 24.0 3 'A'
20 MADHU KUMARI 7296 19.0 34.0 34.0 32.0 22.0 3 'A'
21 SHATAKSHI KUMARI 5109 32.0 39.0 27.0 39.0 39.0 3 'A'
22 PAVANI RANI 6102 31.0 39.0 29.0 40.0 40.0 3 'A'
23 PIYUSH RAJ 5115 28.0 37.0 40.0 37.0 33.0 3 'A'
24 NANCY SUMAN 6709 21.0 36.0 28.0 17.0 21.0 3 'A'
25 JYOTI RAJ 6735 29.0 26.0 31.0 37.0 36.0 3 'A'
26 ABHIJEET KUMAR 6626       38.0 40.0 3 'A'
27 ANSH SHANDILYA 6674 24.0 24.0 22.0 28.0 26.0 3 'A'
28 TEJAS CHAUDHARY 6096 28.0 26.0 25.0 29.0 26.0 3 'A'
29 SAGAR RAJ 5151 23.0 34.0 22.0 23.0 25.0 3 'A'
30 AADYA AARTI 6665       22.0 22.0 3 'A'
31 TANYA SHIKHA KUMARI 5778         16.0 3 'A'
32 ABDAL RAZA GAUSI 7735 20.0 26.0 35.0 19.0 21.0 3 'A'
33 SHARIKA SAHU 7913 33.0     24.0 26.0 3 'A'
34 ANSHIKA SINGH 7740 38.0 29.0 31.0 24.0 28.0 3 'A'
35 ARCHISHA ARYA 7706 31.0 37.0 40.0 31.0 36.0 3 'A'
36 AYUSH THAKUR 7820 30.0 40.0 25.0 34.0 39.0 3 'A'
37 RASHMI PAHUJA 8069 35.0 40.0 36.0 39.0 40.0 3 'A'
38 AZQA AMEEN 8003 17.0 31.0 18.0 23.0 20.0 3 'A'
39 ARJAN SINGH 8034 23.0 36.0 32.0 30.0 31.0 3 'A'
40 SUDIKSHA RAJ 7800 21.0 38.0 33.0 30.0 34.0 3 'A'
41 NISHANT KUMAR SINGH 9069 33.0 36.0 30.0 36.0 40.0 3 'A'
42 MOHAMMAD ZAKARIA 5640 13.0 17.0 31.0 19.0 22.0 3 'A'
43 SHLOKE SARASWAT 8188 25.0 38.0 34.0 36.0 39.0 3 'A'
1 MD SAQIB 7120 40.0 40.0 39.0 40.0 40.0 3 'B'
2 AKSHAT SAHU 5973 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 3 'B'
3 MASHIRA ALI 5775 39.0 39.0 36.0 35.0 40.0 3 'B'
4 ARYAN KUMAR SAHU 5265 40.0 38.0 35.0 40.0 40.0 3 'B'
5 RABIAH RASOOL 6636 40.0 39.0 38.0 40.0 40.0 3 'B'
6 ALIYA FARHEEN 6630 40.0 39.0 38.0 40.0 40.0 3 'B'
7 DIVYANSH MISHRA  5906 40.0 40.0 38.0 38.0 40.0 3 'B'
8 AKSHAT MISHRA 7041 39.0 40.0 38.0 40.0 39.0 3 'B'
9 KIRTI SUMAN 6216 38.0 34.0 32.0 34.0 38.0 3 'B'
10 SHAM MATEEM  5939 39.0 35.0 33.0 36.0 39.0 3 'B'
11 ATULYA SHIVAM 5893 39.0 34.0 40.0 32.0 37.0 3 'B'
12 AKSHAT VERMA 6721 37.0 38.0 35.0 39.0 34.0 3 'B'
13 MAHI 6519 39.0 32.0 36.0 29.0 32.0 3 'B'
14 MD AMBAR 5773 38.0 32.0 38.0 31.0 32.0 3 'B'
15 MINNAAT PRAVEEN  5914 37.0 40.0 34.0 40.0 40.0 3 'B'
16 AYUSHMAN SAHI 6007 37.0 39.0 29.0 37.0 38.0 3 'B'
17 ARYASHREE  5178           3 'B'
18 AVI ARNAV 6720 37.0 39.0 25.0 34.0 35.0 3 'B'
19 ADWIT KASHYAP 8235 33.0 32.0 23.0 32.0 30.0 3 'B'
20 ARNAV BHUSHAN 5096 29.0 26.0 29.0 21.0 28.0 3 'B'
21 DHAIRYA SHARMA 5235 38.0 22.0 33.0 34.0 37.0 3 'B'
22 SHREYA KUMARI 6739 40.0 29.0 31.0 33.0 40.0 3 'B'
23 ANSH RAJ MANDAL 7024 36.0   33.0 30.0 28.0 3 'B'
24 SHREYANSH BAJAJ 7393 39.0 37.0 33.0 36.0 40.0 3 'B'
25 AARADHYA KUMARI 5282 38.0   29.0   31.0 3 'B'
26 VAIBHAV KASHYAP 7184 34.0 20.0 14.0 21.0 21.0 3 'B'
27 SALONI KUMARI 5237           3 'B'
28 SHEEBA EHTESHAM 5111 26.0 24.0 14.0 23.0 36.0 3 'B'
29 AKSHAT SHARMA 5618 32.0 23.0 25.0 20.0 19.0 3 'B'
30 SUDHANSHU KUMAR 5779 39.0 19.0 35.0 23.0 18.0 3 'B'
31 TEJAS RAJ 6328   11.0   15.0 20.0 3 'B'
32 ARIJIT SAHAY 6613 8.0 18.0 14.0 17.0 18.0 3 'B'
33 GYANA CHANDRA 4269 39.0 34.0 37.0 36.0 39.0 3 'B'
34 AINAM ZOHRA 7778 38.0 34.0 34.0 32.0 33.0 3 'B'
35 ABHINAV KUMAR SINGH 7609 37.0 40.0 40.0 39.0 37.0 3 'B'
36 MD. SAJID HUSSAIN 7743 27.0 28.0 14.0 19.0 23.0 3 'B'
37 AAYUSHMAN CHANDRA MISHRA 7652 36.0 40.0 38.0 40.0 33.0 3 'B'
38 SUBHASHINI KUMARI 7826 39.0 37.0 38.0 27.0 38.0 3 'B'
39 SATYANSH SHAVARN 8072 33.0 22.0 25.0 25.0 23.0 3 'B'
40 ILHAM IMRAN KHAN 9010 31.0 31.0 14.0 20.0 18.0 3 'B'
41 SANA KHAN 8050 32.0 31.0 37.0 30.0 35.0 3 'B'
42 AZWA JAWED 7934 28.0 34.0 37.0 32.0 33.0 3 'B'
43 AYAAN PRASAD  5887 39.0 34.0 40.0 39.0 40.0 3 'B'
1 RISHU RAJ 6648 37.0 39.0 34.0 40.0 40.0 3 'C'
2 ANSH PARASHAR 5890 40.0 40.0 36.0 39.0 39.0 3 'C'
3 ACHINTYA SHRIVASTAVA 6631 40.0 39.0 38.0 40.0 38.0 3 'C'
4 FATIMA TOQUEER KHAN 6758 38.0 40.0 40.0 39.0 40.0 3 'C'
5 CHHAVI ANAND 6777 39.0 40.0 36.0 40.0 40.0 3 'C'
6 KUMAR MADHAV 6054       37.0 40.0 3 'C'
7 RUDRAKSHI RAI 6885 39.0 40.0 39.0 40.0 40.0 3 'C'
8 GAURAV KR JHA 7282 38.0 40.0 37.0 39.0 40.0 3 'C'
9 SMRITI RANI 7004 39.0 40.0 36.0 40.0 40.0 3 'C'
10 RAYYANUR RAHMAN 7521 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 3 'C'
11 HIMANSHU KUMAR 5774 36.0 33.0 33.0 33.0 40.0 3 'C'
12 KRIT RAJ 7071 37.0 36.0 34.0 33.0 40.0 3 'C'
13 ANSHUMAN KUMAR 5277 39.0 40.0 31.0 39.0 40.0 3 'C'
14 SAURYA RAJ 5981 36.0 39.0 39.0 38.0 36.0 3 'C'
15 PARI PRIYA 6883 38.0 38.0 39.0 40.0 39.0 3 'C'
16 ADITYA KEDIA 6692 40.0 39.0 40.0 37.0 40.0 3 'C'
17 SACHI  5088 34.0 39.0 36.0 39.0 35.0 3 'C'
18 ALOK RAJ 7086 32.0 34.0 38.0 34.0 36.0 3 'C'
19 MANVI JAISWAL 7248 36.0 40.0 35.0 40.0 40.0 3 'C'
20 ISHANI PRIYA 6651 39.0 39.0 34.0 37.0 40.0 3 'C'
21 ARADHYA JHA 5912 38.0 35.0 32.0 35.0 38.0 3 'C'
22 FARHHAN PARWEZ 7016 36.0 37.0 23.0 35.0 36.0 3 'C'
23 VAIBHAV 6928 24.0 31.0 38.0 31.0 34.0 3 'C'
24 KARTVYA PUNJ 7192 36.0 32.0 35.0 31.0 30.0 3 'C'
25 TEJASWA PRATAP SINGH 5084 37.0 35.0 32.0 35.0 39.0 3 'C'
26 AARYAN RAJ 6654 32.0 34.0 32.0 34.0 38.0 3 'C'
27 VAIBHAV 5767       24.0 25.0 3 'C'
28 SRISHTI  5267 27.0 21.0 27.0 20.0 17.0 3 'C'
29 ABDULLAH MASOOD 5903 14.0 21.0 4.0 10.0 15.0 3 'C'
30 ROMA KHAN 7526   32.0   25.0 24.0 3 'C'
31 MANJIT KUMAR 4150 15.0   26.0 15.0 22.0 3 'C'
32 VISHWAS 7809 39.0 37.0 38.0 35.0 36.0 3 'C'
33 SHREYASH 7693 34.0 24.0 29.0 22.0 22.0 3 'C'
34 AARADHYA SINGH 7558           3 'C'
35 ARYAN 7764 22.0 25.0 14.0 16.0 23.0 3 'C'
36 ARYAN RAUNAK 7978 14.0 23.0 19.0 17.0 25.0 3 'C'
37 MD. AFRAZ 8095 35.0 36.0 40.0 38.0 38.0 3 'C'
38 ABHAY PIYUSH 8015 36.0 34.0 31.0 37.0 33.0 3 'C'
39 UMAR TUFAIL 7899 39.0 40.0 40.0 38.0 40.0 3 'C'
40 NISHANT KESARI 9076 28.0 31.0 33.0 30.0 31.0 3 'C'
41 PRATYUMAN KUMAR YADAV 9128 36.0 35.0 16.0 19.0 22.0 3 'C'
42 RIDHIMAN 9127 38.0 40.0 38.0 38.0 39.0 3 'C'
43 ALKAMA FATMA 8148           3 'C'
44 HARSHITA SURI 8231 32 35.0 37.0 38.0 35.0 3 'C'
1 ANAYA KASHYAP 6874 40 40 40 40 40 3 'D'
2 FIRDOSH KHATOON 6244 40 40 40 40 40 3 'D'
3 ARYAN RAJ 5575 39 40 38 40 40 3 'D'
4 PARI KUMARI 5160 40 40 39 40 37 3 'D'
5 AYUSHI PRIYA 5086 40 40 39 40 40 3 'D'
6 PAWANI SINHA 6664 40 40 35 39 40 3 'D'
7 SHIVANSH TIWARI 6818 35 40 37 36 40 3 'D'
8 LAKSHYA RAJ 6672 37 40 38 38 39 3 'D'
9 ALIYA NESHAT 7496 29 27 35 36 13 3 'D'
10 KISLAY THAKUR 5201 38 35 36 36 38 3 'D'
11 GAURAV RAJ 6890 38 40 37 40 40 3 'D'
12 SHASWAT CHAUDHARY 6168 38 34 40 39 40 3 'D'
13 MARYAM FATMA 5210 39 35 29 35 32 3 'D'
14 AARADHYA VERMA 6083 40 33 34 34 32 3 'D'
15 SIDDHARTH ANAND 6950 35 40 33 40 39 3 'D'
16 AUSHI VATS 7052 35 35 26 40 38 3 'D'
17 AVNI SHRIVASTAWA 5776 30 38 29 40 39 3 'D'
18 LAKSHYA KASHYAP 6646 31 40 29 36 35 3 'D'
19 ARNAV RAJ 5726 28 33 26 33 37 3 'D'
20 SHREYA KUMARI  5769       31 38 3 'D'
21 FALAK NAZ 5768 33 30 30 13 14 3 'D'
22 SRISTY SAUMYA 6675 32 36 31 29 37 3 'D'
23 SATYAM KUMAR 6774 30 34 36 32 32 3 'D'
24 AARYAMAN 6783 33 33 20 32 30 3 'D'
25 YESH KUMAR RANA 6148 15 19 14 19 14 3 'D'
26 ANSH    ( LEFT ) 4394           3 'D'
27 RAJSHREE  6969 32 27 35 33 33 3 'D'
28 AARAV AGRAWAL 5223           3 'D'
29 REYANSH ROY 8192 30 40 32 39 36 3 'D'
30 SIFA SIDDIQUI  5777 11 26 25 28 21 3 'D'
31 LAKSHAY MISHRA  4905           3 'D'
32 AARADHYA KUMARI 7655 37 37 38 31 39 3 'D'
33 AAMNA KHATOON 7866 33   31     3 'D'
34 PRIYANSHI 7738 15 36 30 34 37 3 'D'
35 VIDEET RAJ  ( LEFT ) 7581           3 'D'
36 SIDDHARTH JAISWAL 7806 26 33 38 35 34 3 'D'
37 UJJAWAL KUMAR 8060 37 37 39 38 33 3 'D'
38 IFTAKHAR ALAM 7994 36 37 34 39 37 3 'D'
39 MOHAMMAD AMAAN  ALI 9034 24 34 30 30 18 3 'D'
40 ANMOL RAJ 7965 31 27 36 24 37 3 'D'
41 RISHIKA RAJ 9056 28 20 29 24 33 3 'D'
42 SHUBHAM KUMAR CHAUDHARY 8113 24 17 28 26 20 3 'D'
43 YASH KUMAR 8215 26 30 31 38 34 3 'D'

 

Contact Us ↓
 


DAV Public School, Malighat
Near BMP-6 Malighat, Muzaffarpur, Bihar
E-Mail :- prinmalighat@gmail.com
Website :- www.davpsmalighat.com

Contact No.: 9263182202

Location Map ↓